Elaborazione Audi A3 1,4 Tfsi “Vacanze romane”

INTERVENTI EFFETTUATI

 

MOTORE

 

Sistema elettronico Pedalbooster Touch

 

Audi A3 1.4 tfsi powered by 9000 Giri
Audi A3 1.4 tfsi powered by 9000 Giri
Audi A3 1.4 tfsi powered by 9000 Giri
Audi A3 1.4 tfsi powered by 9000 Giri
Audi A3 1.4 tfsi powered by 9000 Giri
Audi A3 1.4 tfsi powered by 9000 Giri

 

YouTube player

 

SCHEDA VETTURA n° 2.566

 

 

SCHEDA AUDI n° 217

 

ARTICOLI RECENTI